Cẩm nang sử dụng dành cho chủ thương hiệu

Giới thiệu chung

Joy Provider Application là ứng dụng hỗ trợ quản lý thông tin của SP ( Service Provider – Chủ nhà hàng, khách sạn, quán giải khát là đối tác của GOnJOY). Cho phép thêm thông tin món ăn, hình ảnh, theo dõi thống kê người dùng, và quét mã QR code.

Ứng dụng cung cấp 2 version: Tiếng Việt – English.

Giao diện ứng dụng Joy Provider gồm 2 phần chính:
1. Bên trái: Hiển thị thông tin về nhà hàng. Người dùng chọn từng chức năng để xem chi tiết.
2. Bên phải: Chi tiết cho từng chức năng.

Giao diện chính

ĐĂNG KÝ:

Sau khi cài đặt ứng dụng Joy Provider thành công.
SP nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu của Tài khoản SP.
Nhấp vào “Đăng nhập”

ĐĂNG NHẬP:

Nếu SP chưa có tài khoản, chọn “Đăng Ký”
SP nhập thông tin vào các mục trên màn hình, bấm “LƯU”.

DASHBOARD:

Cho phép SP quản lý thông tin về Lợt lấy code, Số ngời trực tuyến, Số lợng Khu- yến mãi, Thực đn, Số lợng Giao hàng – Đặt bàn và Phản hồi khách hàng.

MENU ĐIỀU HƯỚNG:

SP bấm vào biểu tợng “3 dấu gạch ngang” ở góc trên bên trái màn hình, sẽ đợc hiển thị giao diện “Menu điều hớng”.

Giao diện này gồm: Thông tin nhà hàng và các chức nng chính của ứng dụng.

MÃ QR – QUÉT MÃ:

1 – Tại màn hình chính, nhấp nút “Mã QR” bên dới góc phải màn hình.

2 – Đa mã QR của khách hàng vào vùng quét.

MÃ QR – ĐỔI MÃ:

3 – Sau khi quét mã thành công, nhập tổng giá trị hoá đn của khách hàng.

4 – Nhấn “Áp Dụng”, màn hình sẽ hiển thị số tiền khách hàng phải thanh toán sau khi nhận khuyến mãi.

THỰC ĐƠN:

Mục thực đn sẽ giúp nhà hàng quản lý và cập nhật các món lên hệ thống.

Từ menu điều hớng chọn “Thực đn”.

Giao diện Thực đn phân ra làm 2 mục “Đồ n” – “Đồ uống”. Trong mỗi giao diện bao gồm các nội dung:

– Hình ảnh món.

– Tên món.

– Giá của món.

THÊM MÓN:

Để thêm một món vào hệ thống.

1 – Bấm vào “dấu cộng” trên giao diện Thực đn chính.

2 – SP nhập đầy đủ thông tin về Hình ảnh, Tên món, Mô tả, Giá và Danh mục của món mới.

3 – Chọn Danh mục món.

4 – Bấm “LU”.

SỬA MÓN:

Để sửa một món trong hệ thống.

1 – Bấm vào món cần sửa trong giao diện Thực đn chính.

2 – SP chỉnh sửa các thông tin về Hình ảnh, Tên món, Mô tả, Giá và Danh mục của món

3 – Bấm “LU”

DANH MỤC MÓN:

– Bấm vào danh mục để tìm danh mục món mới.

– Dựa trên dữ liệu đã có, hệ thống sẽ tự động gợi ý danh mục món lên màn hình

– Chọn Danh mục trên màn hình và bấm “LU”.

ĐẶT BÀN:

Từ Menu điều hớng, chọn mục “Giao hàng – Đặt bàn”.

Chọn “Đặt bàn” bên phải phía màn hình. Giao diện Đặt bàn sẽ đợc hiển thị, bao gồm danh sách các yêu cầu đã chấp nhận, cha duyệt và hủy bỏ.

THÔNG TIN ĐẶT BÀN:

Từ giao diện Đặt bàn, SP có thể nhận đn hoặc từ chối thông qua 2 nút: “CHẤP NHẬN”, “TỪ CHỐI”

Đối với đn hàng từ chối, SP có thể ghi rõ lý do đến khách hàng.

KHUYẾN MÃI:

Từ Menu điều hớng, chọn mục “Khuyến mãi”, màn hình giao diện Khuyến mãi bao gồm danh sách khuyến mãi chứa thông tin về tên, thời gian, trạng thái.

– Nháp (Draft): Khuyến mãi đợc tạo nhng cha Gửi yêu cầu đến Gonjoy.

– Đang chờ (Pending): Khuyến mãi đợc tạo, đã Gửi yêu cầu đến Gonjoy nhng cha nhận đợc phản hồi.

– Đã hết hạn (Expired): Khuyến mãi đã quá thời gian hiệu lực.

SỬA – THÊM KHUYẾN MÃI:

Thêm KM: Nhấn nút “dấu cộng” bên phải màn hình, điền thông tin và nhấn lu.

Sửa KM:

– Chỉ áp dụng với những khuyến mãi ở trạng thái “Nháp”.

– SP tùy chỉnh thông tin.

– Nhấp vào “LU”, Khuyến mãi đợc thêm vào danh sách hiện tại.

– Nhấp vào “GỬI YÊU CẦU”, yêu cầu duyệt KM gửi đến Admin Gonjoy.

HÌNH ẢNH:

Từ Menu điều hớng, chọn mục “Giao hàng – Đặt bàn”.

Chọn “Đặt bàn” bên phải phía màn hình. Giao diện Đặt bàn sẽ đợc hiển thị, bao gồm danh sách các yêu cầu đã chấp nhận, cha duyệt và hủy bỏ.

THÊM – XÓA HÌNH ẢNH:

Từ giao diện Đặt bàn, SP có thể nhận đn hoặc từ chối thông qua 2 nút: “CHẤP NHẬN”, “TỪ CHỐI”

Đối với đn hàng từ chối, SP có thể ghi rõ lý do đến khách hàng.

PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG:

Từ Menu điều hớng, chọn mục Phản hồi của khách hàng, màn hình hiển thị danh sách các bình luận từ khách hàng.

ĐĂNG XUẤT:

Từ Menu điều hớng, chọn mục Đng xuất, hệ thống sẽ thoát ra khỏi tài khoản, trả về màn hình giao diện Đng nhập.